Sai Gon Invest Group
 • Lô:
 • Điện thoại:
 • Fax:
Tổng Công ty phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC)
 • Lô:
 • Điện thoại:
 • Fax:
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SÀI GÒN
 • Lô:
 • Điện thoại:
 • Fax:
CTCP Khoáng sản Sài Gòn
 • Lô:
 • Điện thoại:
 • Fax:
CÔNG TY CP KCN SÀI GÒN BẮC GIANG
 • Lô:
 • Điện thoại:
 • Fax:
CÔNG TY CP KCN SÀI GÒN HẢI PHÒNG
 • Lô:
 • Điện thoại:
 • Fax:
Công ty TNHH Kobelco Eco - Solutions
 • Lô:
 • Điện thoại:
 • Fax:
Công ty cổ phần Viễn thông Sài Gòn
 • Lô:
 • Điện thoại:
 • Fax:
Ngân hàng TMCP Nam Việt
 • Lô:
 • Điện thoại:
 • Fax: