Chưa xác định >> TP.HCM Ban Hành Hệ Số Điều Chỉnh Gía Đất Khu Công Nghiệp Khu Chế Xuất
TP.HCM Ban Hành Hệ Số Điều Chỉnh Gía Đất Khu Công Nghiệp Khu Chế Xuất
Ngày 01/03/2016 10:54

 

(DĐDN) – UBND TP.HCM vừa ban hành hệ số điều chỉnh giá đất theo vị trí để xác định giá đất tính tiền thuê đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn TP.

KCN

Giá đát thương mại, dịch vụ trong các khu công nghiệp không thấp hớn 72.000 đ/m2

Theo đó, bảng giá đất này sẽ áp dụng cho các trường hợp thửa đất, khu đất có giá trị dưới 30 tỷ đồng (tính theo giá đất trong bảng giá đất); xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm khi điều chỉnh lại đơn giá thuê đất cho chu kỳ ổn định tiếp theo.

Cụ thể, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ có hệ số điều chỉnh giá đất theo vị trí là 0,35 lần so với giá đất ở tại vị trí mặt tiền đường của khu công nghiệp, khu chế xuất. Đất thương mại, dịch vụ thì hệ số điều chỉnh giá đất theo vị trí là 0,45 lần so với giá đất ở tại vị trí mặt tiền đường của khu công nghiệp, khu chế xuất.

Khi áp dụng hệ số để tính giá đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn các quận thì giá đất không được thấp hơn 9 trăm nghìn đồng/m2 đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp và 1,2 triệu đồng/m2 đối với đất thương mại, dịch vụ; tại các huyện thì giá đất không được thấp hơn 72 nghìn đồng/m2 đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp và 96 nghìn đồng/mđối với đất thương mại, dịch vụ..

Minh Nguyên