Giới thiệu >> Khu dân cư Lê Minh Xuân 2
Khu dân cư Lê Minh Xuân 2

Tên dự án: Dự Án Khu dân cư liền kề phục vụ KCN Lê Minh Xuân 2

Địa điểm: Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp Lê Minh Xuân 2

Cơ cấu sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch

 

I.             Cơ cấu sử dụng đất:

Diện tích khu dân cư: 62,68 ha

Trong đó:

Đất trong đơn vị ở: 60 ha

§  Đất xây dựng nhà ở: 20 ha

§  Đất giáo dục: 8,5 ha

§  Đất công viên cây xanh: 8,5 ha

§  Đất thương mại dịch vụ: 0,7 ha

§  Đất hành chính: 0,5 ha

§  Đất văn hóa: 0,5 ha

§  Đất y tế: 2,2 ha

§  Đất giao thông nội bộ: 14 ha

Đất ngoài đơn vị ở : 12,68 ha

§  Đất giáo dục: 2,3 ha

§  Đất cây xanh, công viên: 6,3 ha

§  Đất giao thông đối ngoại : 2 ha

§  Đất hạ tầng kỹ thuật: 1ha

§  Đất hành lan bảo vệ kênh rạch: 1ha

II.           Chỉ tiêu về quy hoạch kiến trúc:

    Dân số dự kiến: 27.000 người

    Mật độ xây dựng toàn khu: 20 - 30 %

    Tầng cao xây dựng: 1 - 12 tầng

    Hệ số sử dụng đất toàn khu: 0,5 – 2,0

    Khoảng lùi: đảm bảo theo QCXDVN

 

III.          Chỉ tiêu về quy hoạch hạ tầng kỹ thuật:

      Chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt: 180 lít/người/ngày.

      Chỉ tiêu thoát nước thải, chất thải rắn và vệ sinh môi trường

+ Chỉ tiêu nước thải sinh hoạt: 180 lít/người/ngày.

+ Chỉ tiêu rác thải sinh hoạt: 1,3 kg/người. ngày đêm

      Chỉ tiêu cấp điện: 1.500 – 2000 kWh/người.năm

      Chỉ tiêu mạng thông tin liên lạc: 29-32 máy/100 dân.