Sản phẩm - Dịch vụ >> Đất công nghiệp cho thuê
Đất công nghiệp cho thuê

 ·   Đất xây dựng nhà máy sẳn sàng cho thuê: 207,76 ha. Diện tích cho thuê tối thiểu: 4.000 m2

 ·   Đất kho tàng sân bãi: 9,2 ha

 ·   Đất khu hành chính dịch vụ: 11,62 ha

 

Mật độ xây dựng tối đa trong các lô đất xây dựng công nghiệp là 70% và phù hợp với quy chuẩn xây dựng Việt Nam 01:2008/BXD; tầng cao tối thiểu và tối đa: 1 – 12 tầng

 

Qui Định về xây dựng trong Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 2:

1. Chỉ giới xây dựng:
Trong Khu công nghiệp các lô đất có chỉ giới xây dựng lùi 6m  so với ranh đất tiếp xúc với mặt đường giao thông.

2. Qui chuẩn về xây dựng tường rào:
Các nhà xưởng xây dựng đều thống nhất xây dựng theo một mẫu thiết kế chung về tường rào và cửa ra vào để đảm bảo tính mỹ quan cho tòan khu công nghiệp.
Độ cao tường rào: 2,4 m

·         Phía giáp mặt tiền đường: Hàng rào xây hở ( tường rào kết hợp với hoa sắt)

·         Phía tiếp giáp các Doanh nghiệp khác: Xây tường đặc

Độ lùi công trình xây dựng nhà xưởng ( từ tường rào): ≥ 6m