Sản phẩm - Dịch vụ >> Sản phẩm & dịch vụ khác
Sản phẩm & dịch vụ khác

 ·         Dịch vụ tư vấn pháp lý, đầu tư, xây dựng nhà xưởng, lao động, xuất nhập khẩu.

·         Cung ứng điện nước.

·         Dịch vụ giới thiệu việc làm.

·         Dịch vụ bảo hiểm, ngân hàng.

·         Dịch vụ bảo vệ.

·         Dịch vụ vận tải hàng hoá, đưa rước nhân viên.

·         Các dịch vụ khác theo nhu cầu của các Doanh Nghiệp.