Tiện ích >> Dịch vụ hỗ trợ
Dịch vụ hỗ trợ

 

Thủ tục Pháp lý:

  • Thủ tục xin cấp Giấy Chứng nhận đầu tư
  • Thủ tục xin phép xây dựng
  • Thẩm duyệt  thiết kế PCCC
  • Cam kết bảo vệ môi trường/ Đánh giá tác động môi trường (DTM)

Quy trình đầu tư:

 

Quy trình pháp lý:

 

 

VÌ SAO CHỌN KHU CÔNG NGHIỆP LÊ MINH XUÂN 2

  • Đồng bộ, hiện đại
  • Tiết kiệm chi phí
  • Ổn định, lâu dài
  • Phát triển bền vững