Tiện ích >> Hạ tầng kỹ thuật
Hạ tầng kỹ thuật

Hệ thống cấp điện:


Nguồn điện được cấp từ trạm biến áp 110/15 (22)kV – 2x63 MVA Lê Minh Xuân và đường dây cao thế 110kV Phú Lâm – Đức Hòa nên rất thuận lợi về nguồn cung cấp điện.

Giá điện theo mức giá của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

 

Hệ thống cấp nước sạch:

 

Sử dụng 2 nguồn nước:

- Nhà máy nước sạch của Khu công nghiệp với công suất 11.500 m3/ ngày

- Nhà máy nước Thủ Đức  và Trạm nước ngầm Bình Trị Đông với công

suất 12.000 m3/ ngày


Hệ thống xử lý nước thải:

 

Nhà máy xử lý nước thải tập trung có nhiệm vụ xử lí nước thải đã được làm sạch sơ bộ từ các Doanh nghiệp hoạt động trong KCN Lê Minh Xuân 2 theo chuẩn đầu vào QCVN 40:2011 - cột B và đảm bảo xử lý nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn Cột A theo QCVN 40:2011. Tổng công suất xử lý nước thải của Nhà máy là 9.000 m3/ngày đêm.

 

 Hệ thống giao thông đường nội bộ:

 

- Lộ giới đường trung tâm huyết mạch của KCN: 30m

- Lộ giới các đường nội bộ: 16 – 18m

 

 

Hệ thống Viễn thông:

Phía Bắc và phía Nam khu đất quy hoạch dọc theo tuyến đường Trần Đại Nghĩa và Tỉnh lộ 10 đều có bưu điện khu vực ngay tại chân cầu kênh. Mạng thông tin liên lạc có thể tiếp cận vào khu đất dễ dàng khi có nhu cầu đấu nối.